חיה

הלר דגני

אמנית זכוכית

עבודות

ללא מוצא
נופי חלום
מתחת לגלגל
צלמיות
נשים
רוח הטבע
מתחת לגלגל
נופי חלום
ללא מוצא
רוח הטבע
נשים
צלמיות