מתחת לגלגל

״מתחת לגלגל״

עבודות אלה מתארות ילדים  מנמנמים ברוגע, לכאורה, אך ברור שכל אחד מהם נפגע בצורה כלשהי. סדרה זו מושפעת מספרו של הרמן הס, "מתחת להגה" המתאר כיצד לשים את צרכי הממסד בחזית גורם למותו של ילד שאינו מסוגל להתמודד עם כפייה. הצעירים נותנים אמון בנו, המבוגרים. במבט תמים הם מקבלים את דברינו, ושמים את עצמם בידינו ללא חשש – אך אנו בוגדים באמונם ובתמימותם, ומפעילים עליהם מניפולציות בעלות כוח המבוסס על אינטרסים. 
עבודות אלה מתארות ילדים מנמנמים ברוגע, לכאורה, אך ברור שכל אחד מהם נפגע בצורה כלשהי. 

סדרה זו מושפעת מספרו של הרמן הס, "מתחת להגה" המתאר כיצד לשים את צרכי הממסד בחזית גורם למותו של ילד שאינו מסוגל להתמודד עם כפייה. 

הצעירים נותנים אמון בנו, המבוגרים. במבט תמים הם מקבלים את דברינו, ושמים את עצמם בידינו ללא חשש – אך אנו בוגדים באמונם ובתמימותם, ומפעילים עליהם מניפולציות בעלות כוח המבוסס על אינטרסים. 
חזרה לעמוד הבית

עמוד הקודם

I

עמוד הבא

״מתחת לגלגל״

עבודות אלה מתארות ילדים  מנמנמים ברוגע, לכאורה, אך ברור שכל אחד מהם נפגע בצורה כלשהי. סדרה זו מושפעת מספרו של הרמן הס, "מתחת להגה" המתאר כיצד לשים את צרכי הממסד בחזית גורם למותו של ילד שאינו מסוגל להתמודד עם כפייה. הצעירים נותנים אמון בנו, המבוגרים. במבט תמים הם מקבלים את דברינו, ושמים את עצמם בידינו ללא חשש – אך אנו בוגדים באמונם ובתמימותם, ומפעילים עליהם מניפולציות בעלות כוח המבוסס על אינטרסים. 
חזרה לעמוד הבית

עוד עבודות


ללא מוצא

נופי חלום

מתחת לגלגל

צלמיות

נשים

רוח הטבע

עוד עבודות


ללא מוצא

נופי חלום

צלמיות

נשים

כתיבת תגובה