״נופי חלום״

צורות הנוף במידבר, בנגב, בסיני, עוצבו על ידי כוחות אדירים של רוח, גשם, קור וחום מזה אלפי שנים. הרים וסלעים, גיאיות, מערות, מקווי מים, הים הנושק למדבר עם שוניות האלמוגים וחופי הזהב. הם ההשראה לסדרת עבודות זו, ליצירת נופי חלום דמיוניים מתוך הגעגועים למקומות שהם חלק ממני.

צורות הנוף במידבר, בנגב, בסיני, עוצבו על ידי כוחות אדירים של רוח, גשם, קור וחום מזה אלפי שנים. 

הרים וסלעים, גיאיות, מערות, מקווי מים, הים הנושק למדבר עם שוניות האלמוגים וחופי הזהב. 

הם ההשראה לסדרת עבודות זו, ליצירת נופי חלום דמיוניים מתוך הגעגועים למקומות שהם חלק ממני.

I

״נופי חלום״

צורות הנוף במידבר, בנגב, בסיני, עוצבו על ידי כוחות אדירים של רוח, גשם, קור וחום מזה אלפי שנים. הרים וסלעים, גיאיות, מערות, מקווי מים, הים הנושק למדבר עם שוניות האלמוגים וחופי הזהב. הם ההשראה לסדרת עבודות זו, ליצירת נופי חלום דמיוניים מתוך הגעגועים למקומות שהם חלק ממני.

עוד עבודות

ללא מוצא
נופי חלום
מתחת לגלגל
צלמיות
נשים
רוח הטבע

עוד עבודות

ללא מוצא
נופי חלום
צלמיות
נשים